UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ MONTE PACIS

(Įmonės kodas: 301126535)

 

 

PATVIRTINTA

UAB MONTE PACIS direktoriaus

2020 m. lapkričio 27 d. Įsak. Nr. DS2020-11-27

 

 

PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS IR GARANTIJOS SĄLYGOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Prekių grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pirkėjų, įsigijusių UAB MONTE PACIS (toliau – Įmonė) parduodamas prekes ir dėl tam tikrų priežasčių, norinčių jas grąžinti, teises ir pareigas, prekių grąžinimo/keitimo taisykles, garantijos sąlygas.
 2. Taisyklės taikomos Pirkėjams, įsigijusiems prekes internetinėje parduotuvėje https://monastic.lt/ bei tiesiogiai, atvykus į Įmonės prekybos vietą adresu T. Masiulio g. 31, Kaunas.
 3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262) bei kitais, Įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
 4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti/atnaujinti šias Taisykles. Su pakeitimais Pirkėjas gali susipažinti internetinėje parduotuvėje https://monastic.lt/ ir/arba perkant prekes.

 

II SKYRIUS

TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

 

 1. Pirkėjas, fizinis asmuo (vartotojas), gali bet kuriuo metu per 14 dienų laikotarpį nuo prekių gavimo momento, nenurodydamas priežasties, atisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui įsigytas prekes.
 2. Norėdamas atsisakyti sudarytos sutarties, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymo forma pateikiama šių Taisyklių priede Nr. 1.
 3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą – sąskaitą-faktūrą.
 4. Grąžinamos kokybiškos prekės turi būti:
  • Nenaudotos;
  • Tvarkingos išvaizdos;
  • Originalioje, nepažeistoje pakuotėje (pakuotės pažeidimu nelaikomi tokie pažeidimai, kurie yra būtini prekei apžiūrėti);
  • Pilnos komplektacijos (jei prekė buvo sukomplektuota).
 5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes, jei jos neatitinka šių Taisyklių 8.1.-8.4. punktuose nurodytų sąlygų.
 6. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.
 7. Prekės gali būti grąžinamos į Pardavėjo prekybos vietą, nurodytą Pirkimo taisyklėse.
 8. Pardavėjas, gavęs grąžintas prekes ir įvertinęs jų būklę (kokybę), ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą pinigų sumą ir atlygina prekių pristatymo išlaidas. Sumokėta suma Pirkėjui grąžinama naudojant tokį patį metodą, kokiu Pirkėjas apmokėjo už prekes.
 9. Sutarties atsisakymas ir prekių grąžinimas netaikomas sutartims dėl:
  • Pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
  • Dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  • Dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  • Dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.
 10. Pardavėjas taip pat netaiko grąžinimo:
  14.1 Paslaugoms: apgyvendinimo ir poilsio paslaugos, renginių organizavimas, restorano paslaugos (degustacijos, teminės vakarienės ir kt.);
  14.2 Dovanų kuponams ir bilietams (parodos, ekskursijos, koncertai ir kt.);
  14.3 Specialiosioms prekėms: spec. vynas, pagal specialų užsakymą pagamintos prekės/produktai.
 11. Teisė nenurodant priežasties per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims nėra taikoma.

 

III SKYRIUS

PREKIŲ GRĄŽINIMAS/KEITIMAS

 

 1. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Pardavėjui dėl pažeistų prekių, pateikdamas Pardavėjui nustatytos formos prašymą (šių Taisyklių priedas Nr. 2) bei prekių pirkimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą-faktūrą.
 2. Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai Pardavėjui Prekybos patalpose arba elektroniniu paštu info@monastic.lt.
 3. Teikdamas prašymą Pirkėjas turi nurodyti:
  • Bendrąją informaciją:
   • Pirkėjo duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris (jei prašoma grąžinti už prekę sumokėtus pinigus);
   • Duomenis apie prekę: prekės pavadinimas, kiekis;
   • Duomenis apie užsakymą: užsakymo numeris, prekės gavimo data;
   • Duomenis apie prekės pažeidimo pobūdį.
  • Reikalavimą Pardavėjui, kuris gali būti:
   • Prekės pakeitimas, arba
   • Pinigų, sumokėtų už prekę, grąžinimas.
 1. Pirkėjas privalo, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo pateikimo, grąžinti Pardavėjui prašomas pakeisti prekes arba prekes už kurias prašoma grąžinti pinigus.
 2. Pardavėjas, gavęs pirkėjo prašymą, įvertina jo pagrįstumą ir ne vėliau kaip per 14 dienų pakeičia nekokybišką prekę kokybiška arba grąžina Pirkėjui jo už prekę sumokėtus pinigus.

 

IV SKYRIUS

PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KAI PREKĖS PAŽEIDŽIAMOS PRISTATYMO METU

 

 1. Tuo atveju, kai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas privalo pristatymo metu kartu su kurjeriu apžiūrėti prekės pakuotę ir įvertinti, ar pakuotė nėra pažeista.
 2. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Pirkėjas tai pažymi siuntos pristatymo akte. Pirkėjas kartu su kurjeriu apžiūri pakuotėje esančias prekes ir nustačius jų pažeidimus prekių nepriima, kurjeris grąžina prekes Pardavėjui. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų išsiunčia Pirkėjui analogiškas prekes, kurias Pirkėjas buvo užsisakęs.
  • Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi prekių sandėlyje ir jų užsakymas bei pristatymas Pirkėjui gali užtrukti ilgiau nei 14 dienų, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir suderina naują prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutikus su nauju prekių pristatymo terminu, Pardavėjas gražina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
 3. Jei Pirkėjas priima prekes ir pasirašo siuntos pristatymo akte, laikoma, kad prekės pristatytos tinkamos kokybės ir nepažeistos.

 

 

 

 

V SKYRIUS

GARANTIJA

 

 1. Visoms nesuvartojamoms prekėms (ne maisto produktams), parduodamoms internetinėje parduotuvėje https://monastic.lt/ taikoma 2 metų įstatyminė garantija. Pardavėjas papildomos kokybės garantijos prekėms Pardavėjo parduodamoms (teikiamoms) paslaugoms (apgyvendinimo paslaugos, restorano paslaugos, renginiai, dovanų kuponai ir kt.) garantija neteikiama.
 2. Papildomą kokybės garantiją prekėms gali suteikti prekių gamintojas. Apie garantijos terminus ir sąlygas Pirkėjas gali sužinoti iš dokumentų, pridėtų prie prekės.
 3. Norėdamas pasinaudoti prekei suteikta garantija, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui nustatytos formos prašymą (šių Taisyklių priedas Nr. 3). Prašymas pateikiamas tiesiogiai Pardavėjui jo Prekybos vietoje arba elektroniniu paštu info@monastic.lt.
 4. Kartu su prašymu Pirkėjas privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą-faktūrą bei nurodyti prekės netinkamumą naudoti/pažeidimą.
 5. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas įvertina jame pateiktą informaciją ir:
  • Pakeičia netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, arba
  • Ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

 

NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

PRAŠYMAS PAKEISTI PREKĘ ARBA GRĄŽINTI UŽ PREKĘ SUMOKĖTUS PINIGUS

PRAŠYMAS ATLIKTI PREKIŲ GARANTINĮ APTARNAVIMĄ

MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO DEKLARACIJA

 

Produktų kokybė mums yra svarbiausia, todėl dedame visas pastangas, kad mūsų klientai gautų tik kokybiškus produktus. Tuo atveju, jeigu gausite nekokybišką arba galiojantį trumpiau nei 2 dienas produktą, prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo centrą.


Jei gavote nekokybišką produktą:

 

Skatiname produktų kokybę tikrinti tik gavus užsakymą ir, jei kažkurio iš produktų kokybė Jūsų netenkina, grąžinti jį kurjeriui.

 

Jei galimybės patikrinti produktų kokybę dar neišvykus kurjeriui nėra, gavus nekokybišką produktą, prašome susisiekti su mumis ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@monastic.lt arba telefonu: +370 687 30605. Teikiant skundą dėl produkto kokybės atsiųskite jo nuotrauką. Jei gavę informaciją nustatysime, kad skundas pagrįstas ir pateiktas laiku, pristatysime Jums analogišką kokybišką produktą arba grąžinsime sumokėtus pinigus.

 

Produktų galiojimo laiko žymėjimai


Visi maisto produktai ant pakuočių turi žymėjimus – „Tinka vartoti iki…“ arba „Geriausias iki…“. Žymėjimas „Tinka vartoti iki…“ nurodo, kad tai labai greitai gendantis maisto produktas, galintis per trumpą laiką tapti netinkamas vartoti. Žymėjimas „Geriausias iki…“ pateikiamas ant negreitai gendančių maisto produktų pakuočių, pasibaigus nurodytam terminui produktai vis dar gali būti vartojami, bet jų kokybė gali būti suprastėjusi. Rūpindamiesi Jūsų sveikata ir gera savijauta, rekomenduojame tikrinti šiuos žymėjimus ir produktus suvartoti iki juose nurodytų terminų pabaigos.