UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ MONTE PACIS

(Įmonės kodas: 301126535)

 

 

PATVIRTINTA

UAB MONTE PACIS direktoriaus

2020 m. lapkričio 27 d. Įsak. Nr. DS2020-11-27

 

PIRKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmenų, įsigyjančių UAB MONTE PACIS (toliau – Įmonė) parduodamas prekes ir paslaugas, teises ir pareigas, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo bei prekių pristatymo/paslaugų suteikimo sąlygas.
 2. Taisyklės taikomos įsigyjant prekes/paslaugas internetinėje parduotuvėje https://monastic.lt/.
 3. Asmuo, įsigydamas prekes/paslaugas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir sutinka su jose išdėstytomis sąlygomis.
 4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262) bei kitais, Įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
 5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti/atnaujinti šias Taisykles. Su pakeitimais Pirkėjas gali susipažinti Pardavėjo internetinėje svetainėje adresu https://monastic.lt/.
 6. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
  • Pardavėjas – UAB MONTE PACIS, juridinio asmens kodas 301126535, adresas T. Masiulio g. 31, Kaunas;
  • Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, įsigyjantis Pardavėjo parduodamas prekes;
  • Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu;
  • Prekės – Pardavėjo parduodamos prekės ir paslaugos (toliau Taisyklėse prekės ir paslaugos kartu vadinamos prekėmis);
  • Asmens duomenys – Pirkėjo, fizinio asmens, pateikiami asmens duomenys, reikalingi prekėms įsigyti ir/ar Pirkėjo paskyrai sukurti;
  • Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas ir internetinėje svetainėje skelbiamas dokumentas, reglamentuojantis Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą;
  • Pirkėjo paskyra – Pardavėjo internetinėje svetainėje Pirkėjo sukuriama asmeninė paskyra, kurioje Pirkėjas gali matyti pateikto užsakymo būseną, pirkti prekes, atšaukti sutikimą tiesioginei rinkodarai ir kt.
  • Prekybos vieta – prekių įsigijimo fizinėje Pardavėjo parduotuvėje vieta, adresu T. Masiulio g. 31,

 

II SKYRIUS

PREKIŲ UŽSAKYMAS

 

 1. Pirkėjas gali užsakyti Pardavėjo parduodamas prekes internetinėje svetainėje https://monastic.lt/ arba įsigyti prekes Prekybos vietoje.
 2. Prekių užsakymas internetinėje svetainėje:
  • Pirkėjas išsirenka norimas prekes internetinėje svetainėje https://monastic.lt/ ir spaudžia „Į KREPŠELĮ“;
  • Svetainėje suformuojamas Pirkėjo prekių krepšelis;
  • Pirkėjas gali peržiūrėti suformuotą prekių krepšelį, keisti pasirinktų prekių kiekį, pasirinkti prekių pristatymo būdą;
  • Nustatęs norimas parinktis, Pirkėjas spaudžia „APMOKĖJIMAS“ ir yra nukreipiamas į asmens duomenų pateikimo bei apmokėjimo už prekes pasirinkimo langą;
  • Pirkėjas pateikia asmens duomenis, reikalingus prekėms užsakyti: vardą, pavardę, adresą, prekių pristatymo adresą (jei prekės pristatomos kitu adresu), telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
  • Pirkėjas apmoka už prekes.
 3. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali susikurti asmeninę Pirkėjo paskyrą, pažymėjęs varnelę „Sukurti paskyrą?“, bei palikti kurjeriui, pristatančiam prekes pastabas (jei prekės pristatomos per kurjerį).

 

III SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

 

 1. Pirkėjui užsisakius prekes šių Taisyklių II skyriuje nurodyta tvarka, Pirkėjas nukreipiamas į apmokėjimo už prekes langą.
 2. Apmokėti už prekes Pirkėjas gali toliau nurodytais būdais:
  • Bankiniu pavedimu:
   • Pirkėjui pateikiamas Pardavėjo banko sąskaitos numeris;
   • Mokėjimo paskirtyje Pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį, kuris nusiunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikus prekių užsakymą;
   • Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.
  • Grynaisiais pinigais ar banko kortele:
   • Grynaisiais pinigais arba banko kortele Pirkėjas gali atsiskaityti Prekybos vietoje pirkdamas ar atsiimdamas užsakytas prekes arba kurjeriui pristatant prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, užsakymas pradedamas vykdyti iš karto. Atvykus kurjeriui Pirkėjas turi turėti tikslią pinigų sumą grynaisiais pinigais, kokia yra užsakymo suma, nebent atsiskaitymas atliekamas banko kortele.
  • Naudojantis mokėjimų surinkimo sistema OPAY:
   • Pasirinkęs mokėjimo būdą per mokėjimų surinkimo sistemą OPAY, Pirkėjas nukreipiamas į mokėjimo platformą, kurioje pasirinkęs norimą apmokėjimo būdą (internetinėje bankininkystė, tiesioginis bankinis pavedimas, mokėjimas kreditine kortele ir kt.) Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes.
 1. Prekių kaina, pateikiant užsakymą, nurodomos be pristatymo kainos. Pristatymo kaina pateikiama prieš atliekant apmokėjimą ir pridedama prie bendros užsakymo sumos, Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo būdą.
 2. Pirkimo dokumentai –sąskaitos-faktūros, pateikiamos Pirkėjui elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu. Pirkėjui įsigyjant prekes Prekybos vietoje, Pirkėjui išduodamas kvitas.
 3. Pirkėjui atšaukus užsakymą ar atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties, pinigai pirkėjui grąžinami tokiu pačiu būdu, kaip buvo sumokėta už prekes. Prekių grąžinimo sąlygos ir tvarka nurodytos Pardavėjo patvirtintose ir interneto svetainėje paskelbtose Prekių grąžinimo taisyklėse.
 4. Prekių garantiniai terminai bei garantinio aptarnavimo sąlygos nurodytos Pardavėjo patvirtintose ir internetinėje svetainėje paskelbtose Prekių garantinio aptarnavimo sąlygose.

 

IV SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMAS

 

 1. Pirkėjui užsisakant prekes internetinėje svetainėje, prekės gali būti pristatomos vienu iš toliau nurodytų būdų:
  • Pristatymas per kurjerį: prekės pristatomos Pirkėjo adresu, arba Pirkėjo nurodytu kitu pristatymo adresu. Pristatymo kaina nurodoma prekių užsakymo metu. Pirkėjas yra atsakingas už nurodyto adreso teisingumą. Nurodžius neteisingą adresą ir pristatant prekes pakartotinai, Pardavėjas turi teisę skaičiuoti papildomą prekių pristatymo mokestį. Pirkėjui asmeninėje paskyroje pakeitus adresą ir/arba kontaktinius duomenis, atnaujinta informacija naudojama jau kito pirkimo metu.
   • Nepavykus pristatyti prekių Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju dėl pakartotinio prekių pristatymo laiko. Nepavykus pristatyti prekių antrą kartą, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas grąžinama už prekes sumokėta suma, atskaičius prekių pristatymo išlaidas.
  • Pristatymas į paštomatą: prekės pristatomos į Pirkėjo pasirinktą paštomatą. Pristačius prekes į paštomatą, Pirkėjas gauna trumpąją (sms) žinutę su durelių atidarymo PIN kodu bei nurodytu prekių atsiėmimo terminu. Pristatymo kaina nurodoma prekių užsakymo metu.
 2. Pirkėjas gali atsiimti užsisakytas prekes Prekybos vietoje. Atsiimant prekes Prekybos vietoje, prekių atsiėmimas nemokamas. Jei Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimo Prekybos vietoje būdą, ir Pardavėjas turi prekes sandėlyje, prekės paruošiamos atsiėmimui per 1-4 darbo dienas. Apie paruoštas atsiimti prekes Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku. Pirkėjui vėluojant atsiimti prekes, už kurias Pirkėjas dar nėra sumokėjęs, ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo pranešimo apie paruoštas prekes Pirkėjui išsiuntimo, Pardavėjas taiko Pirkėjui 0,5 proc. nuo bendros užsakymo sumos, prekių saugojimo mokestį.
  • Jei pirkėjas iš anksto apmoka užsakymą, prekės Pardavėjo sandėlyje saugomos ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų, nuo pranešimo apie paruoštas prekes Pirkėjui išsiuntimo. Neatsiėmus prekių, Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, iš grąžintinos sumos išskaičiuojant užsakymo administravimo mokestį – 10,00 Eur;
  • Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimo už prekes atsiėmimo metu būdą, prekės Pardavėjo sandėlyje saugomos ne ilgiau kaip 5 kalendorines dienas nuo pranešimo apie paruoštas prekes Pirkėjui išsiuntimo. Pirkėjui neatsiėmus prekių, užsakymas atšaukiamas.
 3. Perdavus prekes Pirkėjui, prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui.
 4. Prekes gali atsiimti tik pats Pirkėjas. Prekes pristatant per kurjerį, Pirkėjas privalo pateikti kurjeriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą).
 5. Atsiimant prekes Pirkėjas privalo apžiūrėti pakuotę ir, pastebėjęs pažeidimus, nepriimti prekės. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius ant prekės priėmimo-perdavimo akto, laikoma, kad pristatyta prekė yra be trūkumų. Pastebėjęs trūkumus po prekės priėmimo, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją Prekių grąžinimo taisyklių bei Prekių garantijos taisyklių nustatyta tvarka.
 6. Prekių pristatymo terminai:
  • Prekių pristatymo terminai nurodomi Pirkėjui elektroniniu paštu, patvirtinus užsakymą;
  • Prekių pristatymo terminas – 1-4 darbo dienos;
  • Prekių pristatymo terminai gali keistis nepriklausomai nuo Pardavėjo, dėl Lietuvos Respublikos valdžios institucijų privalomų nurodymų vežėjams, epidemiologinės situacijos šalyje ir su tuo susijusių apribojimų ir pan. Vėluojant pristatyti prekes Pardavėjo nurodytais terminais, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu, nurodant naują prekių pristatymo terminą.

 

V SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Pirkėjas turi teisę:
  • Gauti kokybiškas, pilnos komplektacijos (jei taikoma), prekes, užsakyme nurodytais terminais;
  • Atšaukti užsakymą ir susigrąžinti sumokėtą už prekes sumą, Prekių grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka;
  • Naudotis prekėms suteikta garantija, Prekių garantijos taisyklių ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka;
  • Keisti savo kontaktinius duomenis asmeninėje paskyroje;
  • Nepriimti pristatytų prekių, jei matomi pakuotės ir/ar prekės pažeidimai;
  • Reikalauti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jam būtų atlyginta žala, padaryta Pardavėjo tyčiniais ar neatsargiais veiksmais.
 2. Pirkėjo pareigos:
  • Laiku ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka sumokėti Pardavėjui už prekes;
  • Priimti prekes iš kurjerio (kai prekės pristatomos per kurjerį), priimant prekes pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir apžiūrint pristatytos prekės būklę įvertinant, ar nėra prekės pažeidimų;
  • Priimant prekes pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą;
  • Laiku atsiimti prekes po pranešimo apie prekės paruošimą atsiėmimui gavimo (kai prekės atsiimamos Prekybos vietoje);
  • Informuoti Pardavėją apie kontaktinių duomenų pasikeitimą ar bet kokias kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos prekių pristatymui patvirtinus užsakymą.
 3. Pardavėjas turi teisę:
  • Nepradėti vykdyti užsakymo, kol Pirkėjas neapmokėjo už prekes;
  • Vienašališkai, įspėjęs Pirkėją elektroniniu paštu, keisti prekių pristatymo terminus;
  • Atšaukti Pirkėjo pateiktą užsakymą, jei Pirkėjas šių Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, nepriima pristatomų prekių, neatvyksta prekių atsiimti į Prekybos vietą bei grąžinti pirkėjui sumokėtą už prekes pinigų sumą (jei užsakymas buvo apmokėtas iš anksto);
  • Vienašališkai keisti parduodamų prekių kainas. Kainų pakeitimai netaikomi patvirtintiems užsakymams;
  • Reikalauti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jam būtų atlyginta žala, padaryta Pirkėjo tyčiniais ar neatsargiais veiksmais.
 4. Pardavėjo pareigos:
  • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Pirkėjui kokybiškas prekes;
  • Pateikti visą reikalingą informaciją dėl prekių užsakymo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo/keitimo bei garantijos sąlygų;
  • Bendradarbiauti su Pirkėju visais, su prekių įsigijimu susijusiais klausimais, spręsti iškilusias problemas.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

 1. Pirkėjas atsako už duomenų, pateiktų registracijos formoje ir/arba užsakyme, teisingumą. Pardavėjas neatsako už pavėluotą prekių pristatymą, jei Pirkėjas pateikia neteisingus duomenis.
 2. Pardavėjas atsako už prekių išsaugojimą iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Perdavus prekes Pirkėjui, prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui.
 3. Pardavėjas atsako už tinkamos kokybės prekių pristatymą Pirkėjui, prekių užsakyme nurodytais terminais.
 4. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos įrangos (kompiuterio/telefono/planšetės) ypatumų.
 5. Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje pateiktos nuorodos į kitų, trečiųjų šalių, internetines svetaines, tai Pardavėjas neatsako už informacijos, kurią Pirkėjas pamato paspaudus šias nuorodas, teisingumą. Už trečiųjų šalių pateiktos informacijos teisingumą, atsako tretieji asmenys.
 6. Abi Šalys atsako už nuostolių, sukeltų kitai Šaliai, atlyginimą.

 

 

VII SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

 

 1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl „force majeure“ (nenugalimos jėgos) aplinkybių, kurių Šalis negalėjo numatyti ir kurių ji negalėjo išvengti ar įveikti. Nustatant „force majeure“ aplinkybes, taikomos LR Vyriausybės 1996.07.15 nutarimo Nr.840 nuostatos.
 2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl „force majeure“ aplinkybių, turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai Šaliai. Apie „force majeure“ aplinkybes būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.
 3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo „force majeure“ aplinkybių atsiradimo momento pateikus visus dokumentus ir įrodymus arba jeigu apie jas nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

 

 

VIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Pardavėjo internetinėje svetainėje ar kurdamas asmeninę paskyrą patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis bei žino, supranta ir sutinka, kad Pardavėjas, užsakymo administravimo bei komunikavimo su Pirkėju tikslu, tvarko šiuos Pirkėjo asmens duomenis:
  • Vardą ir pavardę;
  • Adresą ir prekių pristatymo adresą (jei jie skiriasi);
  • Elektroninio pašto adresą;
  • Telefono numerį;
  • Banko sąskaitos numerį ir kitus apmokėjimui už prekes reikalingus rekvizitus.
 2. Šalys įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Darbo kodekse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
 3. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo, kaip duomenų subjekto, kurio asmens duomenys tvarkomi užsakymo vykdymo bei komunikavimo tikslais, teises:
  • Teisę žinoti (būti informuota (-u)) apie asmens duomenų tvarkymą;
  • Teisę susipažinti su asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • Teisę reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;
  • Teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
  • Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
  • Teisę visais iškilusiais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Pardavėją.
 4. Asmens duomenys tvarkomi bei saugomi, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Pirkėjui norint įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, pateikiami Pardavėjo kontaktiniai duomenys: asmensduomenys@monastic.lt.
 6. Išsami informacija apie Pardavėjo vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą, pateikiama Pardavėjo patvirtintoje ir internetinėje svetainėje patalpintoje Privatumo politikoje.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šios Taisyklės galioja nuo 2020 m. gruodžio 1 d.
  2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atnaujinti šias Taisykles. Atnaujinta Taisyklių redakcija patalpinama Pardavėjo interneto svetainėje.
  3. Iš šių Taisyklių kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  4. Ginčai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami abipusiu Šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  5. Jei Pirkėjas, fizinis asmuo (vartotojas), nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo pretenziją/prašymą, Pirkėjas gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tiesiogiai adresu Vilniaus g. 25, Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, telefonu +370 52 62 67 51, bei interneto svetainėje www.vvtat.lt. Taip pat Pirkėjas gali užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/.